Agenda - 1 juni 2022 Conferentie Naar Inclusiever Onderwijs 2022

Het Platform Naar Inclusiever Onderwijs organiseert voor de tweede maal de conferentie 'Naar Inclusiever Onderwijs' in het Spant Congrescentrum in Bussum.


Dit is het vervolg op de met 650 deelnemers drukbezochte eerste conferentie in februari 2020. Met samenwerkingspartners in het onderwijs, aangrenzende sectoren en gemeenten is een rijk en gevarieerd programma samengesteld. De focus is daarbij gericht op praktijkvoorbeelden in vooral het primair en voortgezet onderwijs, inclusief bijdragen uit het gespecialiseerd onderwijs.

> Voor het programma en de mogelijkheid tot inschrijven, kijk op www.naarinclusieveronderwijs.nl/conferentie.

Inclusiever onderwijs