Netwerk van
leidinggevenden
passend onderwijs

Per juni 2023 telt de vereniging 78 aangesloten leden
die werkzaam zijn als leidinggevende bij een samenwerkingsverband
passend onderwijs; 75 leden zijn werkzaam in het PO, 3 in het VO.
Nog geen lid? Meld je aan via ledenadministratie@netwerklpo.nl.