Platform van
leidinggevenden
passend onderwijs.

Per 1 januari 2021 telt de vereniging 66 aangesloten leden
die werkzaam zijn als leidinggevende bij een samenwerkingsverband
passend onderwijs; 63 leden zijn werkzaam in het PO, 3 in het VO.