Platform van
leidinggevenden
passend onderwijs.

Per september 2021 telt de vereniging 71 aangesloten leden
die werkzaam zijn als leidinggevende bij een samenwerkingsverband
passend onderwijs; 67 leden zijn werkzaam in het PO, 4 in het VO.