Netwerk van
leidinggevenden
passend onderwijs

De Vereniging Netwerk Leidinggevenden Passend Onderwijs draagt
door verbinding, kennisdeling en vertegenwoordiging bij aan het bevorderen van
het leer- en ontwikkelrecht van alle kinderen en het versterken van professionals.

Maatregel 23 Vereniging Netwerk LPO

Reminder netwerkbijeenkomst kwaliteitszorg en bedrijfsvoering op 12 september

Het Steunpunt Passend Onderwijs organiseert i.s.m. de agendagroep bestaande uit medewerkers van samenwerkingsverbanden po en vo op 12 september de netwerkbijeenkomst kwaliteitszorg en bedrijfsvoering. Op het programma staan onder meer actuele ontwikkelingen, waarbij in elk geval de volgende onderwerpen aan de orde komen:

  • de toepassing van de Kijkdoos verrekening groei (v)so (voor de laatste maal in de periode augustus – december 2022),
  • het uitwisselen van ervaringen en aandachtspunten in het voor de eerste maal werken met de teldatum 1 februari,
  • de ‘Handreiking meer dan gemiddelde groei in scholen voor gespecialiseerd onderwijs’, die vanaf 2023 kan worden toegepast,
  • Nieuwste versie stroomschema tlv’s sbo en (v)so,
  • De stand van zaken ten aanzien van Maatregel M23 (afbouw vermogens swv).

Daarnaast is er een groot thematisch agendapunt over het ‘Doelmatig besteden van middelen die het swv aan de scholen verstrekt’. Enkele samenwerkingsverbanden presenteren een best pratices, de Inspectie van het Onderwijs presenteert relevante informatie uit de Staat van het Onderwijs en haalt informatie op bij de deelnemers om het lopende Stelselonderzoek naar doelmatigheid te verrijken. Aan de orde komen vragen als: ‘Wat zijn criteria voor doelmatige besteding en waar toets je dat aan en hoe volg je dat?’, ‘Hoe voer je het goede gesprek daarover?’. Het programma vullen we de komende periode aan met actuele ontwikkelingen.

Praktische informatie

Eerste bijeenkomst: 12 september maandag 12 september 2022
Tijd: van 9.30 – 15.30 uur
Locatie: De Observant Amersfoort
Voor wie: leidinggevenden swv’s, schoolbestuurders met kwaliteitszorg en bedrijfsvoering passend onderwijs in hun portefeuille, stafmedewerkers swv’s, stafmedewerkers schoolbesturen, medewerkers bedrijven die actief zijn voor swv’s
Kosten: Er worden geen kosten in rekening gebracht voor deze bijeenkomst
Aanmelden: Via dit formulier

Lees dit artikel
Kind, ouder, professional

Aankondiging online symposium Kindermishandeling: de handelingsverlegenheid voorbij! Wat kan jij doen?

In Nederland worden naar schatting 119.000 kinderen geconfronteerd met kindermishandeling of huiselijk geweld. Dat betekent dat er gemiddeld één kind per schoolklas wordt mishandeld. Scholen spelen een belangrijke rol in het signaleren en handelen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. Maar hoe weet je nu of jouw vermoeden klopt? Hoe breng je het ter sprake? En wat is dan de volgende stap? Kortom, wat kan jij doen? Antwoorden op deze vragen krijg je tijdens het online symposium ‘Kindermishandeling: de handelingsverlegenheid voorbij!’ op maandag 27 juni 2022 van 13.30 tot 16.30 uur. Meld je aan en breng het onder de aandacht van je eigen schoolbesturen en -directeuren!

Praktische informatie
Wanneer: Maandag 27 juni 2022
Waar: Online
Tijd: 13.30 – 16.30 uur
Voor wie: Iedereen werkzaam binnen het onderwijs, van de professional in en rondom de klas tot de schooldirecteuren en schoolbestuurders.
Kosten: Er zijn geen kosten verbonden aan dit symposium
Aanmelden: Via dit formulier

Lees dit artikel
Vereniging Netwerk LPO

Netwerk LPO verwelkomt nieuw bestuurslid

Anita Helmers gaat per 1 juni aan de slag als strategisch adviseur voor de gemeente Almere en moet daarom helaas stoppen met het bestuur van Netwerk Lpo. Via deze weg willen wij Anita hartelijk danken voor haar inzet voor het Netwerk! Gelukkig hebben wij Dennis Gerits, bestuurder van Onderwijscollectief VPR, bereid gevonden om Anita te vervangen. Welkom, Dennis!

De bestuursleden hebben met elkaar afspraken gemaakt wie welk inhoudelijk thema oppakt. Wil je weten hoe het bestuur van Netwerk LPO jou vertegenwoordigt, wie aan welke overleggen deelneemt en bij wie je kunt aankloppen als je input hebt over een bepaald onderwerp? Je vindt het hier in de portefeuilleverdeling.

Lees dit artikel