Netwerk van
leidinggevenden
passend onderwijs

De Vereniging Netwerk Leidinggevenden Passend Onderwijs draagt
door verbinding, kennisdeling en vertegenwoordiging bij aan het bevorderen van
het leer- en ontwikkelrecht van alle kinderen en het versterken van professionals.

Netwerkbijeenkomst PO/VO en gemeenten | Opgroeien in armoede: wat doet dat met jongeren en wat kunnen wij doen?

Het aantal kinderen dat in armoede opgroeit was met 1 op de 13 al schrikbarend hoog voor een rijk land als Nederland. En door de inflatie neemt het aantal gezinnen met geldzorgen nog extra toe. Wat doet opgroeien in armoede met kinderen, jongeren en ouders? Wat zijn de effecten hiervan op hun ontwikkeling en schoolloopbaan? En op sociale contacten? Wat leren we van jongeren en ouders en hoe kunnen we als lokaal netwerk nog beter ondersteuning bieden?

Op woensdag 7 december staat dit thema centraal. We gaan in gesprek met jongeren, experts, vertegenwoordigers van onderwijs en gemeenten. We delen verhalen en goede voorbeelden om zo een impuls te geven aan de netwerksamenwerking op dit urgente onderwerp.

We hopen dat je erbij bent!

Praktische informatie

Wanneer: 7 december 2022 | 9.00 tot 11.00 uur
Waar: Online
Tijd: Van 9.00 tot 11.00 uur
Voor wie: Vertegenwoordigers van gemeenten, samenwerkingsverbanden, onderwijs
Aanmelden: Via dit formulier

Lees dit artikel

Brief Netwerk LPO voor het Kamerdebat onderwijs aan nieuwkomers op 30 november

Het is van groot belang dat alle kinderen en jongeren in Nederland passend onderwijs van hoge kwaliteit krijgen. Dat geldt in het bijzonder voor kwetsbare groepen, waaronder nieuwkomers met vaak traumatische ervaringen en een grote taalbarrière. Namens de samenwerkingsverbanden passend onderwijs willen Netwerk LPO en Sectorraad swv vo een aantal knelpunten onder de aandacht brengen die passend onderwijs voor deze doelgroep belemmeren. We doen dit in afstemming met de PO-Raad, VO-raad en LOWAN-PO LOWAN-VO, vanuit een grote betrokkenheid en gezamenlijke verantwoordelijkheid voor deze kwetsbare groep en onze zorg dat zij als gevolg van onvoldoende samenhangend beleid buiten de boot dreigen te vallen.

We missen in het landelijk beleid op onderwijs en jeugd(hulp) de aandacht voor de instroom van nieuwkomers. Als we inclusief onderwijs en een inclusieve maatschappij willen realiseren, dan moeten we op alle fronten inclusief denken en handelen en voorkomen dat groepen tussen wal en schip vallen als gevolg van ontoereikend beleid.

Lees hier de brief:

221128 Noodzaak tot samenhangende aanpak voor onderwijs aan nieuwkomers brief Netwerk LPO en Sectorraad swv vo

Lees dit artikel
Professionalisering

Input voor de begroting samenwerkingsverbanden

Input voor de begroting van samenwerkingsverbanden. Deze tekst is opgesteld door het bestuur van Netwerk LPO. De tekst is bedoeld als hulpmiddel voor samenwerkingsverbanden om in de kaderbrief en de toelichting op de begroting de bredere financiële context te schetsen en de uitdagingen waar samenwerkingsverbanden voor staan. Onderstaande onderwerpen zijn uitgewerkt:

  1. Maatregel 23
  2. BTW compensatie
  3. Inzet van onderwijs-zorgmiddelen
  4. Vereenvoudiging bekostiging
  5. Vangnetbepaling
  6. Veelheid aan ‘losse’ regelingen als gevolg van de verbeteraanpak passend onderwijs

Lees dit artikel