Netwerk van
leidinggevenden
passend onderwijs

De Vereniging Netwerk Leidinggevenden Passend Onderwijs draagt
door verbinding, kennisdeling en vertegenwoordiging bij aan het bevorderen van
het leer- en ontwikkelrecht van alle kinderen en het versterken van professionals.

Platform Naar Inclusiever Onderwijs gaat nieuwe fase in

Het platform Naar Inclusiever Onderwijs (NIO), dat gevormd wordt door Verus, VOS/ABB en NCOJ, en de nieuwe vereniging van samenwerkingsverbanden passend onderwijs PO en VO gaan per 1 augustus 2024 intensief samenwerken.

Dat maakten de organisaties bekend tijdens de vierde editie van het congres Naar inclusiever onderwijs op 12 juni jl., dat door ruim 750 deelnemers werd bezocht. De beweging naar inclusiever onderwijs bevordert de ontwikkeling van goede inclusieve leeromgevingen in het onderwijs, waarin alle kinderen en jongeren, ook leerlingen die speciale onderwijszorg behoeven en/of extra ondersteuningsbehoeften hebben, samen naar school kunnen gaan.

Lees dit artikel

Verduidelijking over btw-compensatie voor samenwerkingsverbanden bij detachering

Een toelichting in de voorjaarsnota 2022 zorgde voor onduidelijkheid over btw-compensatie voor samenwerkingsverbanden bij de detachering van personeel. Hier hebben we nu verduidelijking over. Een eventuele vrijstelling van btw hangt namelijk samen met het feit of er sprake is van een nauw met het onderwijs samenhangende dienst. In de brief die op deze pagina te vinden is, vind je het resultaat van ons overleg met de Belastingdienst. Door deze verduidelijking kan het ook zijn dat je ten onrechte wel of geen btw hebt afgedragen.

Lees dit artikel