Netwerk van
leidinggevenden
passend onderwijs

De Vereniging Netwerk Leidinggevenden Passend Onderwijs draagt
door verbinding, kennisdeling en vertegenwoordiging bij aan het bevorderen van
het leer- en ontwikkelrecht van alle kinderen en het versterken van professionals.

Kennismaking Netwerk LPO en Sectorraad swv vo met onderwijsminister Mariëlle Paul 16 november

Op donderdag 16 november hebben Netwerk LPO en de Sectorraad samenwerkingsverbanden vo nader kennisgemaakt met (demissionair) minister van OCW Mariëlle Paul op een plek waar inclusief onderwijs de praktijk is. In de Flexklas op het STC College in Rotterdam in het samenwerkingsverband Koers VO krijgen leerlingen voor wie regulier onderwijs niet vanzelfsprekend is, een passende onderwijsplek in een reguliere context.

Lees dit artikel
Passend onderwijs

Dit najaar tweede meting van de Doelstellingenmonitor Passend onderwijs

Het ministerie van OCW vraagt aandacht voor het invullen van de enquêtes van de doelstellingenmonitor passend onderwijs.

Lees dit artikel
Professionalisering

Terugblik 24-uursbijeenkomst De lat ligt hoog?! 2 en 3 november

De lat ligt hoog in ons veld. Iedereen heeft verwachtingen bij passend onderwijs en de route naar inclusiever onderwijs. Hoe hoog leggen wij de lat? Hoe hoog laten we de lat leggen en door wie? Op donderdag 2 november en vrijdag 3 november draaide het tijdens de 24-uursnetwerkbijeenkomst voor en door leidinggevenden van samenwerkingsverbanden om deze vragen. Er is veel geluisterd, geleerd, gepraat, geadviseerd en geïnspireerd. Allemaal in het licht van onze gezamenlijke ambitie: inclusief onderwijs en een inclusieve samenleving.

Lees dit artikel