Netwerk van
leidinggevenden
passend onderwijs

De Vereniging Netwerk Leidinggevenden Passend Onderwijs draagt
door verbinding, kennisdeling en vertegenwoordiging bij aan het bevorderen van
het leer- en ontwikkelrecht van alle kinderen en het versterken van professionals.

Uitnodiging Netwerkbijeenkomst samenwerkingsverbanden po/vo en gemeenten | 15 februari 2023 | Hoe stimuleer jij het denken over leer- en ontwikkelrecht?

Wat ís jouw visie op het leer- en ontwikkelrecht van kinderen en jongeren? Met het verankeren van het leerrecht in de wetgeving wordt een beperkte interventie gedaan in een onderdeel van de ‘keten’. Hoe stimuleren wij het denken over het leer- en ontwikkelrecht van kinderen en jongeren? Het is belangrijk dat wij het gesprek voeren over de kanteling: een omkering van recht en plicht. En dat wij eraan bijdragen dat wij dit vraagstuk niet geïsoleerd oppakken, maar vanuit actieve lokale netwerken én vanuit integraal rijksbeleid.

Op woensdag 15 februari 2023 staat dit thema tijdens de netwerkbijeenkomst centraal. Welke goede initiatieven zijn er al? Wat betekent de invoering van het leerrecht voor gemeenten en samenwerkingsverbanden? Waar en hoe wordt dit gesprek in de regio gevoerd? We delen kennis en voorbeelden om zo een impuls te geven aan de netwerksamenwerking op dit belangrijke onderwerp.

Hiervoor gaan we in gesprek met Paul van Meenen (lid Tweede Kamer D66), Corien van Starkenburg (Ingrado), Bart van Kessel (WEL in Ontwikkeling), Coen de Leeuwe (Laks) en het Regionaal Bureau Leerrecht Holland Rijnland.

We hopen dat je erbij bent!

PRAKTISCHE INFORMATIE

Wanneer: 15 februari 2023

Waar: Online

Tijd: 9.00 - 11.00 uur

Voor wie: vertegenwoordigers van gemeenten, samenwerkingsverbanden en onderwijs

Aanmelden kan via deze link van het Steunpunt Passend Onderwijs.

Lees dit artikel

Jaarplan 2023 Netwerk LPO

Het Jaarplan 2023 van Netwerk LPO is klaar! We delen het graag, omdat het goed laat zien waar het Netwerk Leidinggevenden Passend Onderwijs voor staat: vanuit de inhoud krachtig samenwerken om de ontwikkelkansen van kinderen en jongeren te vergroten. Dat is onze gezamenlijke opgave en de drijfveer van al onze leden.

Dit plan maakten we met de leden tijdens een vroege start op 3 november, voorafgaand aan de 24-uurssessie in Oosterbeek. Goede gesprekken en rijke verhalen, veel betrokkenheid om meer te doen voor kinderen en jongeren. Door in de praktijk beter te verbinden en dat vooral ook op landelijk niveau te doen.

Lees het jaarplan hier.

Dank aan alle leden en aan alle partners in ons netwerk voor de goede samenwerking.

Lees dit artikel

Netwerkbijeenkomst PO/VO en gemeenten | Opgroeien in armoede: wat doet dat met jongeren en wat kunnen wij doen?

Het aantal kinderen dat in armoede opgroeit was met 1 op de 13 al schrikbarend hoog voor een rijk land als Nederland. En door de inflatie neemt het aantal gezinnen met geldzorgen nog extra toe. Wat doet opgroeien in armoede met kinderen, jongeren en ouders? Wat zijn de effecten hiervan op hun ontwikkeling en schoolloopbaan? En op sociale contacten? Wat leren we van jongeren en ouders en hoe kunnen we als lokaal netwerk nog beter ondersteuning bieden?

Op woensdag 7 december staat dit thema centraal. We gaan in gesprek met jongeren, experts, vertegenwoordigers van onderwijs en gemeenten. We delen verhalen en goede voorbeelden om zo een impuls te geven aan de netwerksamenwerking op dit urgente onderwerp.

We hopen dat je erbij bent!

Praktische informatie

Wanneer: 7 december 2022 | 9.00 tot 11.00 uur
Waar: Online
Tijd: Van 9.00 tot 11.00 uur
Voor wie: Vertegenwoordigers van gemeenten, samenwerkingsverbanden, onderwijs
Aanmelden: Via dit formulier

Lees dit artikel