Netwerk van
leidinggevenden
passend onderwijs

De Vereniging Netwerk Leidinggevenden Passend Onderwijs draagt
door verbinding, kennisdeling en vertegenwoordiging bij aan het bevorderen van
het leer- en ontwikkelrecht van alle kinderen en het versterken van professionals.

Maatregel 23

Position paper - waarom samenwerkingsverbanden reserves hebben

De laatste jaren vinden er goede inhoudelijke gesprekken plaats over passend, inclusief onderwijs en de regisserende rol van samenwerkingsverbanden hierin. De samenwerkingsverbanden willen zich graag voor dit doel inzetten en het geld dat zij hiervoor van het rijk krijgen aan dit doel besteden.

In deze korte Position paper vertellen wij over de rol van samenwerkingsverbanden en de inzet van rijksgeld voor passend, inclusief onderwijs. Ook geven we antwoord op de vraag waarom samenwerkingsverbanden reserves hebben.

Lees dit artikel
Maatregel 23

Reactie netwerk LPO op de brieven over reserves samenwerkingsverbanden

Afgelopen maandag 17 februari heeft minister Wiersma de Kamer geïnformeerd over zijn besluit om samenwerkingsverbanden generiek te korten op hun bekostiging. Dinsdag ontvingen alle samenwerkingsverbanden een brief met gelijke strekking van de minister. Netwerk LPO betreurt deze beslissing en heeft hier via een brief op gereageerd.

Lees dit artikel
Vereniging Netwerk LPO

Jaarplan 2023 Netwerk LPO

Het Jaarplan 2023 van Netwerk LPO is klaar! We delen het graag, omdat het goed laat zien waar het Netwerk Leidinggevenden Passend Onderwijs voor staat: vanuit de inhoud krachtig samenwerken om de ontwikkelkansen van kinderen en jongeren te vergroten. Dat is onze gezamenlijke opgave en de drijfveer van al onze leden.

Lees dit artikel