Platform van
leidinggevenden
passend onderwijs.

De Vereniging Netwerk Leidinggevenden Passend Onderwijs draagt
door verbinding, kennisdeling en vertegenwoordiging bij aan het bevorderen van
het leer- en ontwikkelrecht van alle kinderen en het versterken van professionals.

Wet- en regelgeving

Bindend advies en zorgplicht

Vanuit het werkveld van samenwerkingsverbanden willen we onduidelijkheid over regelgeving aankaarten. Dat betreft in dit geval een regelmatig voorkomende kwestie over wat voorliggend is: een schooladvies of zorgplicht. Dat gaat namelijk niet altijd goed samen.

Lees dit artikel
Inclusiever onderwijs

Bas Wesseldijk in gesprek over Inclusie op Clubhouse

LPO-bestuurslid Bas Wesseldijk ging op donderdag 25 maart a.s. vanaf 20:00 uur op Clubhouse live in gesprek over inclusiever onderwijs.

Lees dit artikel
Wet- en regelgeving Passend onderwijs

Reactie VWS op motie Peters (dyslexiezorg)

Eind 2020 nam de Tweede Kamer de motie Peters aan waarin de regering wordt verzocht ‘te bewerkstelligen dat de aanpak van leerproblemen zoals dyslexie voortaan via samenwerkingsverbanden verloopt’ en dat de bijbehorende gelden vanuit de jeugdwet worden overgeheveld naar het onderwijs.

Lees dit artikel