Netwerk van
leidinggevenden
passend onderwijs

De Vereniging Netwerk Leidinggevenden Passend Onderwijs draagt
door verbinding, kennisdeling en vertegenwoordiging bij aan het bevorderen van
het leer- en ontwikkelrecht van alle kinderen en het versterken van professionals.

14 februari: Netwerkbijeenkomst swv’en po/vo – gemeenten "samenwerken voor nieuwkomers"

Op woensdag 14 februari vindt van 09:00-11:00 een volgende (digitale) netwerkbijeenkomst plaats voor samenwerkingsverbanden PO en VO en gemeenten. Dit keer draait de bijeenkomst om de samenwerking in de regio voor onderwijs aan nieuwkomers. Meld je snel aan!

Lees dit artikel
Inclusiever onderwijs

Stand van zaken Verbindingsroute ouders – kinderopvang – onderwijs – (jeugd)zorg

De Verbindingsroute is een initiatief van de OnderwijsZorgtafel. Het is een beweging van 26 koepelorganisaties en ministeries die de samenwerking tussen ouder, kinderopvang, onderwijs en jeugd(gezondheids)zorg in de dag dagelijkse praktijk wil optimaliseren. Daarbij staat voorop dat deze koepelorganisaties en ministeries te maken hebben met een gedeelde opgave, die urgent is en van hen vraagt om gezamenlijk de pedagogische basis rond het kind en gezin te versterken. Op basis van het werk dat sinds juni 2022 door deze partijen is verzet zijn op 5 oktober jl. drie belangrijke besluiten genomen. Deze lees je in dit bericht.

Lees dit artikel
Inclusiever onderwijs

Kennismaking Netwerk LPO en Sectorraad swv vo met onderwijsminister Mariëlle Paul 16 november

Op donderdag 16 november hebben Netwerk LPO en de Sectorraad samenwerkingsverbanden vo nader kennisgemaakt met (demissionair) minister van OCW Mariëlle Paul op een plek waar inclusief onderwijs de praktijk is. In de Flexklas op het STC College in Rotterdam in het samenwerkingsverband Koers VO krijgen leerlingen voor wie regulier onderwijs niet vanzelfsprekend is, een passende onderwijsplek in een reguliere context.

Lees dit artikel