Het Netwerk LPO is
een vereniging van
leidinggevenden
passend onderwijs.

De leden van de vereniging zijn allen als leidinggevende (meestal: directeur-bestuurder) werkzaam bij een van de 77 samenwerkingsverbanden primair onderwijs, of 75 samenwerkingsverbanden voortgezet onderwijs.

Netwerk LPO

Het Netwerk LPO is een vereniging van leidinggevenden passend onderwijs. De leden van de vereniging zijn allen als leidinggevende (meestal: directeur-bestuurder) werkzaam bij een van de 77 samenwerkingsverbanden primair onderwijs, of 75 samenwerkingsverbanden voortgezet onderwijs. Per 1 april 2021 telt de vereniging 68 leden waarvan 64 leden werkzaam in het PO, en 4 in het VO. Netwerk LPO verenigt in de praktijk dus vooral leidinggevenden uit het primair onderwijs.

Doelstelling

Netwerk LPO draagt door verbinding, kennisdeling en vertegenwoordiging bij aan het bevorderen van het leer- en ontwikkelrecht van alle kinderen.

De vereniging fungeert als een platform van leidinggevenden met als doel een bijdrage te kunnen leveren aan de uitvoering van passend onderwijs. Dit doet de vereniging onder meer door het organiseren van netwerkbijeenkomsten, het verspreiden van relevante informatie onder de leden, en de deelname aan diverse overlegtafels die de uitvoering van passend onderwijs bevorderen.

Bestuurslid

Anita Gelmers-Groen

LinkedIn

Bestuurslid

Bas Wesseldijk

LinkedIn

Voorzitter

Brigitta Gadella

LinkedIn

Bestuurslid

Jack Biskop

LinkedIn

Secretaris

Jetta Spaanenburg

LinkedIn

Bestuur

Klaas Koelewijn

LinkedIn

Penningmeester

Theo van Rijzewijk

LinkedIn