Netwerk LPO is
een vereniging van
leidinggevenden
passend onderwijs.

De leden van de vereniging zijn allen als leidinggevende (meestal: directeur-bestuurder) werkzaam bij een van de 77 samenwerkingsverbanden primair onderwijs, of 75 samenwerkingsverbanden voortgezet onderwijs.

Netwerk LPO

Netwerk LPO is een vereniging van leidinggevenden passend onderwijs. De leden van de vereniging zijn allen als leidinggevende (meestal: directeur-bestuurder) werkzaam bij een van de 77 samenwerkingsverbanden primair onderwijs, of 75 samenwerkingsverbanden voortgezet onderwijs. Per december 2022 telt de vereniging 75 leden waarvan 72 leden werkzaam in het PO, en 3 in het VO.

Doelstelling

Netwerk LPO draagt door verbinding, kennisdeling en vertegenwoordiging bij aan het bevorderen van het leer- en ontwikkelrecht van alle kinderen.

De vereniging fungeert als een platform van leidinggevenden met als doel een bijdrage te kunnen leveren aan de uitvoering van passend onderwijs. Dit doet de vereniging onder meer door het organiseren van netwerkbijeenkomsten, het verspreiden van relevante informatie onder de leden, en de deelname aan diverse overlegtafels die de uitvoering van passend onderwijs bevorderen.

Portefeuilleverdeling

De bestuursleden vertegenwoordigen het Netwerk LPO in verschillende overleggen en gremia. Wil je weten welk bestuurslid welke portefeuille heeft? De portefeuilleverdeling vind je hier.

Secretaris

Bas Wesseldijk

LinkedIn

Bestuurslid

Karin Aarden

LinkedIn

Voorzitter

Jetta Spaanenburg

LinkedIn

Bestuurslid

Johan Vroegindeweij

LinkedIn

Penningmeester

Klaas Koelewijn

LinkedIn

Bestuurslid

Maroes Albers

LinkedIn

Bestuurslid

Dennis Gerits

LinkedIn