Nieuws voor
leidinggevenden
Passend Onderwijs

Wet- en regelgeving Passend onderwijs

8 juni 2021

Afspraak: eenmalige automatische verlenging TLV’s

Netwerk LPO, Sectorraad swv vo, Sectorraad GO en de PO-Raad deelden in een gezamenlijke brief van 21 april jl. met hun achterbannen de afspraken die zij hadden gemaakt over de eenmalige automatische verlenging van TLV’s tot uiterlijk 31 juli 2022.