Nieuws - 30 juni 2021 Brief voorbereiding regeerakkoord

Op 25 juni hebben Netwerk LPO en Sectorraad swv vo gezamenlijk een brief verstuurd aan mevrouw Hamer, heer Rutte en mevrouw Kaag, waarin we aandacht vragen voor een grotere kansengelijkheid en inclusiviteit in het jeugddomein. De inhoud van deze brief is tot stand gekomen in nauw overleg met de PO-Raad en VO-raad en de Sectorraad GO.

In de brief pleiten we voor een heldere en consistente keuze voor een inclusievere aanpak binnen onderwijs en jeugdzorg. Daarnaast schetsen we wat daar volgens ons voor nodig is. De samenwerkingsverbanden passend onderwijs kunnen in dit proces een stuwende en verbindende rol spelen. Een financiële claim leggen we nog niet in de brief, maar we geven wel aan dat er substantiële investeringen én de nodige aanpassingen in wet- en regelgeving nodig zullen zijn om de beweging naar een inclusiever samenleving succesvol te kunnen maken. Wij hopen dat de brief bij kan dragen aan de politieke bewustwording van de noodzaak van deze beweging.

> download de brief