Themadossier Inclusiever onderwijs

Contactpersoon vanuit bestuur:
Jetta Spaanenburg
LinkedIn

In dit themadossier verzamelen we informatie over de weg naar inclusiever onderwijs, voor zover deze relevant is voor leidinggevenden passend onderwijs. U vindt hier onder meer nieuwsberichten, relevante documenten en agenda-aankondigingen. Voor specifieke vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat, of het verantwoordelijke bestuurslid.