Agenda - 28 januari 2022 Landelijke conferentie ‘Passender en inclusiever!’

In de doorontwikkeling van passend onderwijs naar inclusiever
onderwijs betekent de integratie van regulier en speciaal onderwijs een
belangrijke stimulans, voorbeeldfunctie en proeftuin voor nieuwe
werkwijzen, organisatievormen en eisen aan wetgeving.

Integratie regulier en speciaal onderwijs

In de doorontwikkeling van passend onderwijs naar inclusiever onderwijs betekent de integratie van regulier en speciaal onderwijs een belangrijke stimulans, voorbeeldfunctie en proeftuin voor nieuwe werkwijzen, organisatievormen en eisen aan wetgeving. Het blijft daarom belangrijk de praktijkvoorbeelden én discussiepunten die daar spelen onder de aandacht te brengen.

Daarom organiseren het Steunpunt Passend Onderwijs en NCOJ op 28 januari 2022 een volgende landelijke conferentie over verdergaande samenwerking of integratie van regulier en speciaal onderwijs. De conferentie vindt plaats in het Muntgebouw in Utrecht. We volgen de richtlijnen van de overheid m.b.t het actuele Corona beleid op de voet. Mocht het eind januari niet mogelijk zijn fysiek bij elkaar te komen in Utrecht, organiseren we deze conferentie online.

> Meer informatie en aanmelden

Hugodegroot 201812687