Themadossier Passend onderwijs

In dit themadossier verzamelen we brede informatie over passend onderwijs (zoals de voortgang rond de Verbeteraanpak), voor zover deze relevant is voor leidinggevenden passend onderwijs. U vindt hier onder meer nieuwsberichten, relevante documenten en agenda-aankondigingen. Voor specifieke vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat.