Nieuws - 12 november 2021 Handreiking Samen-naar-Schoolklassen

Het ministerie van OCW ontwikkelt momenteel een handreiking Samen-naar-Schoolklassen binnen het primair onderwijs voor scholen, schoolbesturen en samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Doel van de handreiking is om te laten zien wat de mogelijkheden zijn binnen de huidige wet- en regelgeving, en welke stappen scholen kunnen zetten om een Samen-naar-Schoolklas van de grond te krijgen.

Een Samen-naar-Schoolklas biedt onderwijs en zorg op maat aan kinderen met een (ernstige meervoudige) beperking op een reguliere school. Er zal dus een combinatie van onderwijs- en zorgmiddelen gerealiseerd moeten worden waarbij de medewerking van vele partijen noodzakelijk is. Een proactieve en coördinerende rol van samenwerkingsverbanden hierin is wenselijk.

Rond de ontwikkeling van de handreiking is een Innovatiekring Inclusiever Onderwijs in het leven geroepen, bestaande uit medewerkers van samenwerkingsverbanden, gemeenten en jeugdzorgaanbieders. Eén bijeenkomst van de Innovatiekring heeft inmiddels plaatsgevonden, de volgende staat gepland op do 2 december a.s. van 9:30 tot 11:30 uur. Wil je hieraan deelnemen en heb je je nog niet opgegeven, stuur dan een bericht naar innovatiekring@oog.nl, dan krijg je de uitnodiging enkele dagen voor de bijeenkomst toegestuurd. Stuur dit bericht ook gerust door aan collega’s, met name je contactpersonen bij gemeenten; de deelname van gemeenten aan de Innovatiekring mag nog wat hoger zijn.

Sns 150x150