Themadossier Wet- en regelgeving

In dit themadossier verzamelen we informatie over de wet- en regelgeving rond passend onderwijs, voor zover deze relevant is voor leidinggevenden passend onderwijs. U vindt hier onder meer nieuwsberichten, relevante documenten en agenda-aankondigingen. Voor specifieke vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat.

Nieuws - 8 juni 2021

Afspraak: eenmalige automatische verlenging TLV’s

Netwerk LPO, Sectorraad swv vo, Sectorraad GO en de PO-Raad deelden in een gezamenlijke brief van 21 april jl. met hun achterbannen de afspraken die zij hadden gemaakt over de eenmalige automatische verlenging van TLV’s tot uiterlijk 31 juli 2022.