Nieuws - 8 juni 2021 Afspraak: eenmalige automatische verlenging TLV’s

Netwerk LPO, Sectorraad swv vo, Sectorraad GO en de PO-Raad deelden in een gezamenlijke brief van 21 april jl. met hun achterbannen de afspraken die zij hadden gemaakt over de eenmalige automatische verlenging van TLV’s tot uiterlijk 31 juli 2022 voor samenwerkingsverbanden die hierover nog afspraken hadden gemaakt met hun scholen. Deze brief was een reactie op de brief die de Sectorraad GO eerder had gestuurd aan OCW met daarin een verzoek de verplichte herindicaties voor verlenging van TLV’s voorlopig te laten vervallen vanwege de coronadrukte. Onder druk van de Tweede Kamer dreigde de politiek mee te gaan in het verzoek, dat door samenwerkingsverbanden passend onderwijs als ongewenst werd beschouwd. Het compromis dat uiteindelijk is gevonden, heeft voor rust gezorgd. Bovendien blijft alles, na het eenmalige generaal pardon voor verlengingen van de TLV voor één schooljaar, zoals het was.

Het proces heeft er verder voor gezorgd dat OCW nu de regie neemt voor een uitvraag over TLV-procedures, als voorbereiding op een brede evaluatie.