Nieuws - 14 december 2020 Motie Aanpak dyslexie via samenwerkingsverbanden

De Tweede Kamer nam op 1 december jl. een motie aan van René Peters (CDA) c.s. die de regering verzoekt “te bewerkstelligen dat de aanpak van leerproblemen zoals dyslexie voortaan via samenwerkingsverbanden verloopt, door gecoördineerd in te zetten op verbetering van taalonderwijs en goede gespecialiseerde hulp aan kinderen met EED; te onderzoeken welk budget dat binnen de jeugdwet beschikbaar is voor leerproblemen zoals dyslexie, hiertoe naar het onderwijs overgeheveld zou moeten worden.” Er wordt momenteel hard gestudeerd bij de ministeries van OCW en VWS hoe zij met de motie om moeten gaan.