Themadossier Kind, ouder, professional

In dit themadossier verzamelen we informatie over het thema Kind, Ouder, Professional, voor zover deze relevant is voor leidinggevenden passend onderwijs. U vindt hier onder meer nieuwsberichten, relevante documenten en agenda-aankondigingen. Voor specifieke vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat, of het verantwoordelijke bestuurslid.