Nieuws - 14 december 2020 Model Privacy Convenant Onderwijs – Gemeenten – Jeugdhulp

Privacy Convenant Samenwerking Onderwijs-Gemeente-Jeugdhulp

Onder voorzitterschap van het Steunpunt Passend Onderwijs heeft de werkgroep privacy & passend onderwijs gewerkt aan het Model Privacy Convenant Samenwerking Onderwijs-Gemeente-Jeugdhulp. Met dit convenant worden afspraken vastgelegd tussen gemeenten, jeugdhulp en samenwerkingsverbanden over het verwerken van persoonsgegevens van jongeren (en eventueel hun ouders) in de samenwerking tussen deze partijen. Het Netwerk LPO is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van het convenant en beveelt deze dan ook van harte aan. De laatste versie altijd te vinden op de website van het Steunpunt Passend Onderwijs.