Nieuws - 7 juni 2021 Vernieuwde handreiking leerlingenvervoer

Netwerk LPO is, in samenwerking met de VNG, betrokken bij de ontwikkeling van een vernieuwde handreiking voor een modelverordening leerlingenvervoer die gebruikt kan worden voor specifieke modelverordeningen in de regio. Eenduidigheid is daarbij wel van belang omdat SO-scholen vaak te maken hebben met meerdere gemeenten en samenwerkingsverbanden uit verschillende regio’s.

Daarnaast werken Netwerk LPO en VNG aan de ontwikkeling van een toekomstvisie op leerlingenvervoer, in relatie tot het flexibele dekkend netwerk waarvoor de samenwerkingsverbanden verantwoordelijk zijn. Specialisten vanuit een aantal swv’en (Utrecht en de Meierij) denken mee in dit traject.