Nieuws - 30 november 2022 Brief Netwerk LPO voor het Kamerdebat onderwijs aan nieuwkomers op 30 november

Brief Netwerk LPO voor het Kamerdebat onderwijs aan nieuwkomers op 30 november

Het is van groot belang dat alle kinderen en jongeren in Nederland passend onderwijs van hoge kwaliteit krijgen. Dat geldt in het bijzonder voor kwetsbare groepen, waaronder nieuwkomers met vaak traumatische ervaringen en een grote taalbarrière. Namens de samenwerkingsverbanden passend onderwijs willen Netwerk LPO en Sectorraad swv vo een aantal knelpunten onder de aandacht brengen die passend onderwijs voor deze doelgroep belemmeren. We doen dit in afstemming met de PO-Raad, VO-raad en LOWAN-PO LOWAN-VO, vanuit een grote betrokkenheid en gezamenlijke verantwoordelijkheid voor deze kwetsbare groep en onze zorg dat zij als gevolg van onvoldoende samenhangend beleid buiten de boot dreigen te vallen.

We missen in het landelijk beleid op onderwijs en jeugd(hulp) de aandacht voor de instroom van nieuwkomers. Als we inclusief onderwijs en een inclusieve maatschappij willen realiseren, dan moeten we op alle fronten inclusief denken en handelen en voorkomen dat groepen tussen wal en schip vallen als gevolg van ontoereikend beleid.

Lees hier de brief:

221128 Noodzaak tot samenhangende aanpak voor onderwijs aan nieuwkomers brief Netwerk LPO en Sectorraad swv vo