Agenda - 18 mei 2021 Intervisiebijeenkomst Kwaliteitszorg #2

Intervisiebijeenkomst Kwaliteitszorg #2 over Beleidsrijk begroten

digitaal, 13:00-15:00 uur

Netwerk LPO, de Sectorraad swv vo en het Steunpunt Passend Onderwijs organiseren een aantal bijeenkomsten Kwaliteitszorg bedoeld voor leidinggevenden van samenwerkingsverbanden passend onderwijs en hun medewerkers kwaliteitszorg. De tweede bijeenkomst staat gepland op dinsdag 18 mei van 13:00 tot 15:00. Belangstellenden kunnen zich opgeven via de website van het Steunpunt.'

Rick de Wit van Infinite Financieel zal een presentatie geven over de rol van de beleidsrijke (meerjaren)begroting binnen de kwaliteitscyclus en de invloed daarvan op het doelgericht/doelmatig handelen. Hoe krijg je als netwerkorganisatie zicht op doelmatige inzet van middelen, hoe speel je hier een stimulerende rol in? Hoe kun je gekoppeld aan de (meerjaren)begroting de monitoring en de verantwoording vormgeven? Welke gegevens gebruik je daarbij? Hoe kun je doelmatigheid tot uiting laten komen binnen onder meer de jaarverslaggeving? Na afloop van de presentatie gaat u in de gespreksgroepen met uw eigen ontwikkelvragen aan de slag.