Agenda - 16 juni 2021 Netwerkbijeenkomst 'Herstel en perspectief voor jeugd na corona'

Op de eerstvolgende netwerkbijeenkomst van samenwerkingsverbanden passend onderwijs en gemeenten samen met NJi en het Steunpunt Passend Onderwijs verkennen we met elkaar hoe we de krachten kunnen bundelen om de middelen die vrijkomen voor herstel en perspectief voor de jeugd na corona zo effectief mogelijk te besteden. De bijeenkomst is bedoeld voor bestuurders en beleidsmedewerkers onderwijs en jeugd van gemeenten, en voor leidinggevenden van samenwerkingsverbanden en hun staffunctionarissen; wij nodigen dit keer ook nadrukkelijk de schoolbesturen uit vanwege de inzet van middelen vanuit het Nationaal Programma Onderwijs.

Programma

9:00 uur – Inloop en opening vanuit de studio in Utrecht

Jetta Spaanenburg (samenwerkingsverbanden passend onderwijs) en Fedor Heida (gemeenten) geven een korte inleiding op het thema en de opzet van de bijeenkomst.

9:10 uur – Kennisdeling op het Thema ‘Herstel en perspectief onderwijs jeugd’

Bas Wijnen van het NJi geeft een presentatie en zoomt in op de breedte van de herstelplannen en het nationaal programma onderwijs.

9:35 uur – De logica van de samenwerking

De bundeling van krachten van de samenwerkende samenwerkingsverbanden en gemeenten betekent tegelijk een bundeling van geld. Dit kan het ‘samen optrekken’ in de regio versnellen. Bestaande ambities kunnen op korte termijn worden gerealiseerd met jarenlang effect. Enkele regio’s delen hun actuele aanpak.

10:00 uur – Korte pauze

10:05 uur – Inleiding op de break-outsessies door Lieke Salomé van het NJi

Lieke geeft handvatten voor de aanpak in de regio. Zij maakt gebruik van het stappenplan dat tezamen met een zestal regio’s is ontwikkeld voor het werken aan kennisdeling en gelijke kansen op het snijvlak van onderwijs en jeugd (PO, VO en MBO).

10:15 uur – Regiogesprekken in break-outsessies

Deelnemers kunnen kiezen voor deelname aan een gesprek in de eigen, of juist een andere regio. Voor zover mogelijk en uitvoerbaar houden we rekening met ieders voorkeur.

11:10 uur – Plenaire afsluiting

Door Jetta en Fedor. Een tweetal gespreksleiders komt aan het woord.

Opgeven voor de bijeenkomst kan via deze link.