Agenda - 16 juni 2021 Algemene Ledenvergadering 16 juni

Aansluitend op de netwerkbijeenkomst vindt ook weer een Algemene Ledenvergadering plaats: op woensdag 16 juni a.s. van 11:30 – 13:00 uur.

Aansluitend op de netwerkbijeenkomst vindt ook weer een Algemene Ledenvergadering plaats: op woensdag 16 juni a.s. van 11:30 – 13:00 uur. Op de agenda staat onder meer het vaststellen van het jaarverslag en de jaarrekening van 2020. Inhoudelijk willen we met elkaar werken aan de denkrichting Concretisering Inclusiever Onderwijs die Netwerk LPO momenteel ontwikkelt i.s.m. PO/VO-raad en Sectorraad swv vo. Het bestuur wil hierover graag input van de leden.

Aanmelden voor de ALV kan via secretariaat@netwerklpo.nl. Je krijgt dan een agenda-uitnodiging met Zoomlink toegestuurd.