Themadossier Onderwijs-jeugdhulp

Contactpersoon vanuit bestuur:
Bas Wesseldijk
LinkedIn

In dit themadossier verzamelen we informatie over de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp, voor zover deze relevant is voor leidinggevenden passend onderwijs. U vindt hier onder meer nieuwsberichten, relevante documenten en agenda-aankondigingen. Voor specifieke vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat, of het verantwoordelijke bestuurslid.