Agenda - 9 maart 2021 Leidende principes - train de trainer

Als voorbereiding op de netwerkbijeenkomst van 14 april a.s. krijgen de gespreksleider een 'train-de-trainer'sessie aangeboden over de basisbeginselen van de 'leidende principes'.

De netwerkbijeenkomst van samenwerkingsverbanden PO/VO en gemeenten op woensdag 14 april a.s. (9.00 - 11.00 uur) staat in het teken van het werken met de ‘Leidende principes’, zoals deze steeds vaker een rol spelen bij het vormgeven aan de samenwerking tussen onderwijs en jeugdzorg. Na een inleidend plenair gedeelte gaan de deelnemers uiteen in regionale gespreksgroepen.

De gespreksleiders van deze groepen krijgen als voorbereiding op de bijeenkomst een 'train-de-trainer'sessie aangeboden over de basisbeginselen van de 'leidende principes'. Deze staat gepland op dinsdag 9 maart as. van 10.00 – 12.00 uur via Zoom. De gespreksleiders van de break-outsessies in november krijgen automatisch een uitnodiging voor deze training. Wie deze training ook graag wil volgen en op 14 april als gespreksleider wil optreden, kan zich opgeven via secretariaat@netwerklpo.nl.

(zie ook: Netwerkbijeenkomst 14 april 2021)

Leidende principes