Agenda - 25 maart 2021 Gespreksleiders gezocht: train- de trainersessie

De gespreksleiders van de digitale regiogroepen voor de netwerkbijeenkomsten van 14 april a.s. krijgen een training aangeboden om goed voorbereid het gesprek te kunnen voeren over de leidende principes.

Gespreksleiders gezocht: train- de trainersessie

De gespreksleiders van de digitale regiogroepen kregen op 9 maart jl. een training om op 14 april goed voorbereid het gesprek te kunnen voeren over de leidende principes. Voor iedereen die op 9 maart verhinderd was, wordt de training opnieuw aangeboden op donderdag 25 maart, van 10:00 tot 12:00 uur via Zoom. Je kunt je opgeven door een e-mail te sturen aan secretariaat@netwerklpo.nl.

Johan Vroegindeweij, directeur-bestuurder van SWV Unita (Gooi- en Vechtstreek), vond de training inspirerend: “Leidende principes kunnen fungeren als dragers van een verandering, net als gezamenlijke waarden, maar dan specifieker en krachtiger.” Ook Marleen van Berkum, directeur-bestuurder van SWV Passend Onderwijs Goeree-Overflakkee, was enthousiast: “Het is handig om als directeur(-bestuurder) / coördinator kennis te hebben hoe je leidende principes kan inzetten in de netwerkorganisatie die je aanstuurt en in de samenwerking met ketenpartners. Door gezamenlijk leidende principes te formuleren voer je gesprekken met elkaar die verder gaan dan het eigen belang van de gesprekspartners. Het gaat je helpen bij (nieuwe) beleidsontwikkelingen omdat de richting al bekend en breed gedragen is.”