Agenda - 14 april 2021 Netwerkbijeenkomst Samenwerkingsverbanden en gemeenten

Netwerkbijeenkomst Samenwerkingsverbanden PO en VO met de J42

‘Leidende principes’ in de samenwerking onderwijs-jeugd

De eerstvolgende netwerkbijeenkomst PO/VO-J42 vindt plaats op woensdag 14 april aanstaande van 9:00 tot 11:00 uur en staat in het teken van ‘leidende principes’ in de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp. Het programma ziet er als volgt uit:

  • 9:00 uur – Welkom door gespreksleiders Jetta Spaanenburg (Netwerk LPO) en Fedor Heida (VNG);
  • 9:05 uur – Korte inleiding door Lieke Salomé (NJi) over ‘leidende principes’ en hoe je deze zinvol kunt gebruiken;
  • 9:15 uur – Voorbeelden uit Ede en Utrecht passeren de revue: hoe zijn ze daar tot de leidende principes gekomen en hoe werken ze er in de praktijk mee? Voor de gemeente Ede zijn aanwezig transformatiemanager Marcel Bastiaansen, en beleidsregisseur jeugd en onderwijs Jan Peter Stolte; voor Utrecht spreekt Wytse de Jong, senior beleidsadviseur/account­houder buurtteams jeugd en gezin;
  • 9:40 uur – Korte pauze;
  • 9:45 uur – In kleinere regionaal ingedeelde groepen gaan we digitaal met elkaar in gesprek over de leidende principes aan de hand van de vragen: Heb je zelf leidende principes, bewust of onbewust? Welke helpende vragen zijn er voor een goed gebruik ervan? De gespreksgroepen staan onder leiding van gespreksleiders die van tevoren een training hebben gehad in het werken met leidende principes;
  • 10:50 uur – Afsluiting met een aantal interviews van gespreksleiders en een poll met reflectievragen om de opbrengst van de ochtend op te kunnen halen.

Wie alvast meer wil weten over ‘leidende principes’, kan de publicatie Leidende principes geven richting aan het sociaal domein lezen (NJi en Movisie, november 2020).

Aanmelden voor de Netwerkbijeenkomsten tussen samenwerkingsverbanden passend onderwijs en gemeenten kan via deze link.

  • Volgende netwerkbijeenkomsten PO/VO-J42: woensdag 16 juni en woensdag 6 oktober 2021
Leidende principes