Themadossier Professionalisering

In dit themadossier verzamelen we informatie over professionalisering voor leidinggevenden passend onderwijs. U vindt hier onder meer nieuwsberichten, relevante documenten en agenda-aankondigingen. Voor specifieke vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat.

Nieuws - 1 november 2022

Input voor de begroting samenwerkingsverbanden

Input voor de begroting van samenwerkingsverbanden. Deze tekst is opgesteld door het bestuur van Netwerk LPO. De tekst is bedoeld als hulpmiddel voor samenwerkingsverbanden om in de kaderbrief en de toelichting op de begroting de bredere financiële context te schetsen en de uitdagingen waar samenwerkingsverbanden voor staan.