Themadossier Professionalisering

In dit themadossier verzamelen we informatie over professionalisering voor leidinggevenden passend onderwijs. U vindt hier onder meer nieuwsberichten, relevante documenten en agenda-aankondigingen. Voor specifieke vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat.

Nieuws - 1 november 2022

Input voor de begroting samenwerkingsverbanden

Input voor de begroting van samenwerkingsverbanden. Deze tekst is opgesteld door het bestuur van Netwerk LPO. De tekst is bedoeld als hulpmiddel voor samenwerkingsverbanden om in de kaderbrief en de toelichting op de begroting de bredere financiële context te schetsen en de uitdagingen waar samenwerkingsverbanden voor staan. Onderstaande onderwerpen zijn uitgewerkt:

  1. Maatregel 23
  2. BTW compensatie
  3. Inzet van onderwijs-zorgmiddelen
  4. Vereenvoudiging bekostiging
  5. Vangnetbepaling
  6. Veelheid aan ‘losse’ regelingen als gevolg van de verbeteraanpak passend onderwijs

Nieuws - 19 oktober 2022

Nadere toelichting eenmalige toelage voor de ouder- en jeugdsteunpunten

Bij verschillende samenwerkingsverbanden is enige onduidelijkheid over de eenmalige toelage voor de ouder- en jeugdsteunpunten. OCW heeft daarom een korte toelichting gedeeld:

De eenmalige toelage die de samenwerkingsverbanden hebben ontvangen ten behoeve van de ouder- en jeugdsteunpunten is geen subsidie, maar bekostiging. Het bedrag van €6,36 per leerling per samenwerkingsverband is onderdeel van de bekostiging en is meegegaan in de definitieve regeling 2021/2022 (zie “Definitieve regeling”). Als het goed is hebben alle samenwerkingsverbanden het bedrag in september ontvangen, met de financiële beschikkingen van september voor schooljaar 2021-2022. Het bedrag per leerling is niet apart zichtbaar, maar opgenomen in het bedrag per leerling zware ondersteuning. Omdat het bekostiging betreft is het onderdeel van de lumpsum. Samenwerkingsverbanden mogen het bedrag uitgeven wanneer ze willen, maar als ze het niet in 2022 uitgeven wordt het wel onderdeel van de reserves. Ook al zouden ze het bv in een activiteitenplan hebben begroot voor en gealloceerd aan de steunpunten.