Nieuws - 14 december 2020 Intervisietraject voor leidinggevenden passend onderwijs

De jaarlijkse 24-uursbijeenkomst kon dit jaar helaas niet doorgaan. Op deze bijeenkomst is er normaal gesproken, naast een inhoudelijk gedeelte, ook ruimte voor gesprek en uitwisseling van ervaringen en knelpunten om zo van elkaar te kunnen leren. Om leidinggevenden passend onderwijs toch de gelegenheid te bieden met elkaar in gesprek te gaan, willen Netwerk LPO, Sectorraad SWV VO en Steunpunt Passend Onderwijs dit schooljaar gezamenlijk een (digitaal) intervisietraject organiseren.

De bedoeling is met elkaar landelijke thema’s, dilemma’s en leerpunten te bespreken die voortkomen uit de Verbeteraanpak Passend Onderwijs. We willen daarbij ook graag vooruit kijken (wat zijn thema’s die de komende jaren gaan spelen?) en het snijvlak opzoeken tussen voorschool en PO, en PO en VO.

De intervisie

Wij denken aan een indeling in groepen van maximaal acht personen waarmee we in de eerste helft van komend jaar drie maal (digitaal) bij elkaar willen komen in bijeenkomsten van 2 à 2,5 uur. Een vierde bijeenkomst vindt dan plaats na de zomer en zal in het teken staan van een terugkoppeling en uitwisseling van wat de gesprekken in de verschillende groepen hebben opgeleverd. De hoofdlijnen kunnen we terug laten komen op de 24-uursbijeenkomst van eind 2021.

De bijeenkomsten volgen de structuur van een peer review: een verdiepend gesprek met vakgenoten, waarin je probeert samen te begrijpen hoe dingen in elkaar zitten. Wij stellen ons voor dat op elke bijeenkomst de vertegenwoordigers van twee SWV-en een praktijksituatie presenteren waarvan ze willen leren. De vertegenwoordigers van de andere SWV-en reageren hierop, vertellen wat hen opvalt en geven adviezen. Aan het einde van de bijeenkomst vatten de gespreksleiders de inzichten en leerpunten samen.

Geïnteresseerd in deelname aan het intervisietraject? Stuur een bericht aan secretariaat@netwerklpo.nl en wij houden je op de hoogte.