Nieuws - 7 juni 2021 In gesprek met Oberon over tussentijds rapport Monitor

In het najaar van 2020 is Oberon gestart met het vooronderzoek in het kader van de NCO-module ‘Volgen leerlingen met ondersteuningsbehoeften’. Het streven hierbij was het volledige onderzoek af te ronden binnen 6 maanden na de start, met de kanttekening dat coronamaatregelen mogelijk invloed zouden hebben op de uitvoering van het onderzoek en het tijdpad. Inmiddels is duidelijk geworden dat de gevolgen van de coronamaatregelen duidelijke impact hebben op de uitvoering van het onderzoek; niet alleen de nasleep van de schoolsluiting in 2020, maar ook de nieuwe schoolsluiting in 2021 en de opstart van het Nationaal Programma Onderwijs waarop scholen anticiperen. In een tussennotitie geeft Oberon weer welke gesprekken er tot dusver zijn gevoerd, en geven we een indruk van de opbrengst van deze activiteiten.

Oberon wil graag in gesprek met een aantal samenwerkingsverbanden om de bevindingen te bespreken. Oberon is vooral geïnteresseerd in de vraag: herkennen samenwerkingsverbanden zich in het geschetste beeld? Heb je interesse om op korte termijn een keer mee te praten in een (digitale) werksessie? Laat dit dan weten via secretariaat@netwerklpo.nl.

Oberon