Themadossier Doorgaande ontwikkellijn

In dit themadossier verzamelen we informatie over een doorgaande ontwikkellijn, voor zover deze relevant is voor leidinggevenden passend onderwijs. U vindt hier onder meer nieuwsberichten, relevante documenten en agenda-aankondigingen. Voor specifieke vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat, of het verantwoordelijke bestuurslid.