Nieuws - 14 december 2020 Conferentie integratie speciaal en regulier onderwijs

In de evaluatie van passend onderwijs zijn de initiatieven voor integratie van regulier en speciaal onderwijs naar voren gekomen als dé voorbeelden voor de doorontwikkeling richting inclusiever onderwijs. Ter inspiratie en stimulans hiervoor vond op 27 november 2020 een landelijke online conferentie plaats over verdergaande samenwerking of integratie van speciaal en regulier onderwijs.

Er vonden diverse presentaties plaats die zijn terug te kijken op de website van het Steunpunt Passend Onderwijs. Ook de publicatie Een goed voorbereide start is hier te downloaden.