Agenda - 31 oktober 2023 Bijeenkomst leernetwerk samenwerkingsverbanden speciaal-regulier onderwijs

Op dinsdag 31 oktober van 10.00-11.30 uur vindt de eerstvolgende online-bijeenkomst plaats van het leernetwerk Verbinding speciaal en regulier onderwijs voor swv po en vo. Dit leernetwerk voor leidinggevenden van swv po en vo is een coproductie van het Steunpunt Passend Onderwijs, het NCOJ, het Netwerk LPO en de Sectorraad samenwerkingsverbanden vo en biedt de ruimte voor het uitwisselen van ervaringen op het terrein van intensieve samenwerking/integratie van speciaal en regulier onderwijs.


Het programma

Het programma is als volgt:

  1. Opening en mededelingen (Dolf van Veen)
  2. Rondje langs de swv po en vo (inclusief kennismaking nieuwe deelnemers)
  3. Inzet jeugdhulp bij samenwerkingsinitiatieven speciaal-regulier onderwijs (Pieter van Dijk)
  4. Verbinding speciaal en regulier onderwijs in perspectief van werken aan inclusief onderwijs (Bas Wesseldijk)
  5. Agendapunten volgende bijeenkomst
  6. Rondvraag
  7. Afsluiting

Praktische informatie

Wanneer: Dinsdag 31 oktober 2023
Tijd: 10:00-11:30 uur
Waar: Online
Voor wie: Leidinggevenden samenwerkingsverbanden po en vo
Kosten: Er zijn geen kosten aan verbonden.
Aanmelden: via dit formulier