Agenda - 2 februari 2021 Intervisiebijeenkomst Kwaliteitszorg #1

Intervisiebijeenkomst Kwaliteitszorg #1 over het nieuwe Inspectiekader voor de samenwerkingsverbanden

digitaal, 13:00-15:00 uur

Netwerk LPO, de Sectorraad swv vo en het Steunpunt Passend Onderwijs organiseren een aantal bijeenkomsten Kwaliteitszorg bedoeld voor leidinggevenden van samenwerkingsverbanden passend onderwijs en hun medewerkers kwaliteitszorg. De eerste bijeenkomst staat gepland op dinsdag 2 februari van 13:00 tot 15:00. Belangstellenden kunnen zich opgeven via de website van het Steunpunt.

Per 1 augustus 2021 gaat het nieuwe onderzoekskader voor de samenwerkingsverbanden in. Kwaliteitszorg neemt hierbinnen een prominente plek in. Op 2 februari 2021 van 13.00-15.00 uur zal de Inspectie van het Onderwijs dit nieuwe kader presenteren. Er wordt stilgestaan bij vragen als: Wat is er veranderd ten opzichte van het huidige kader? Hoe wordt vanuit dit onderzoekskader gekeken naar begrippen als rechtmatigheid, doelmatigheid en verantwoording? Er zal tijdens en na afloop van de presentatie voldoende ruimte zijn voor het stellen van vragen en na afloop wordt in de gespreksgroepen verder ingezoomd op eigen ontwikkelvragen.

De volgende bijeenkomst Kwaliteitszorg vindt plaats op dinsdag 18 mei, eveneens van 13:00 tot 15:00 uur, en heeft als onderwerp 'beleidsrijk begroten'.