Nieuws - 15 november 2021 Dialoogdagen Governance Passend Onderwijs

26 en 29 november 2021 in De ReeHorst in Ede

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap organiseert op 26 en 29 november 2021 twee dialoogdagen over governance in passend onderwijs. Governance gaat over het beleggen van, toezien op en verantwoorden over verantwoordelijkheden.

Implementatie

In november 2020 is het programma van eisen met de verbeteraanpak passend onderwijs gepubliceerd. Hierin staat beknopt beschreven welke gedragingen bijdragen aan good governance van schoolbesturen en samenwerkingsverbanden op het gebied van passend onderwijs. Nu is het tijd voor de volgende stap: de implementatie van het programma van eisen. Met een diverse groep aan deelnemers – denk aan: leerlingen, ouders, leraren, schoolleiders, samenwerkingsverbanden en gemeenten – voeren we hier graag het gesprek over, omdat we het hele systeem aan tafel willen hebben. Ook de ervaringen uit andere sectoren zijn waardevol.

(Programma van Eisen, pag. 77: Bijlage 2 - Beleidsnota evaluatie passend onderwijs | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl)

Dialoogdagen

Tijdens de twee dialoogdagen worden er in kleine groepen inzichten en ervaringen verzameld. Dit gebeurt onder professionele begeleiding en middels een vaste methodiek. Je zit aan tafel met mensen met verschillende perspectieven op het vraagstuk. De opbrengsten uit deze sessies kunnen direct in de dagelijkse praktijk gebruikt worden en zullen terugkomen in de voortgang van de verbeteraanpak passend onderwijs.

Aanmelden

Meld je hier aan voor een van de twee dialoogdagen. Na aanmelding ontvang je praktische informatie en een definitief programma. De dan geldende coronamaatregelen zijn van toepassing voor beide bijeenkomsten.


Vrijdag 26 november 9:00 uur tot 13:30 uur
Maandag 29 november 12:00 uur tot 17:00 uur

Locatie: De ReeHorst in Ede

Mocht het door dan geldende coronamaatregelen niet mogelijk zijn om fysiek bij elkaar te komen wordt u geïnformeerd over het alternatieve programma.

Vragen? Neem contact op met Ingrid Wagenvoort: Dienstpostbus.POVOKO@minocw.nl