Nieuws - 18 oktober 2023 Terugblik Netwerkbijeenkomst samenwerkingsverbanden po-vo en gemeenten 11 oktober

Netwerkbijeenkomst samenwerkingsverbanden po-vo en gemeenten 11 oktober

Een stevige pedagogische basis stimuleert de ontwikkeling van kinderen en ondersteunt ouders bij het opvoeden. Een stevige basis draagt bij aan het gezond, veilig en kansrijk opgroeien en helpt bij het omgaan met alledaagse problemen. De pedagogische basis bestaat uit alle contacten, sociale relaties en leefomgevingen die bijdragen aan het opgroeien van kinderen. Dat zijn bijvoorbeeld buren, vrienden, leerkrachten, medewerkers van de opvang en sporttrainers. Iedereen heeft een rol: als samenleving vormen we samen het fundament voor opgroeien. Niet alleen professionals, maar alle mensen om kinderen heen. Tijdens de netwerkbijeenkomst op woensdag 11 oktober 2023 stonden we stil bij de vraag hoe ieder vanuit de eigen rol kan bijdrage aan deze pedagogische basis.

Om deze vraag te beantwoorden reflecteerde jongerencoach Miquel Pocorni samen met Fedde Boersma, directeur Scouting Nederland en lid Stuurgroep Nationale Jeugdcoalitie op hun eigen ervaringen. Anje-Margreet Woltjer, bestuurslid SPO Utrecht ging in op het belang voor het onderwijs. Chaja Deen, senior adviseur bij het NJi, reflecteerde op de praktijkvoorbeelden vanuit de twee recent verschenen publicaties.

Wil je de bijeenkomst terugkijken of meer informatie? Ga dan naar de website van het Steunpunt Passend Onderwijs.