Nieuws - 14 januari 2021 Met Andere Ogen Dialoogavond #3

'Door de ogen van bestuurders'

Dialoog3

De derde dialoogavond Met Andere Ogen, verplaatst van 16 december jl., vindt nu plaats op donderdag 28 januari a.s. van 20.30 tot 22.00 uur.

We kijken dit keer ‘Door de ogen van bestuurders’ en gaan in gesprek over een gedeelde visie op het vergroten van ontwikkelkansen voor kinderen. Ook bespreken we hoe de bestuurders uit de verschillende domeinen ieder bij kunnen dragen aan het realiseren van die betere ontwikkelkansen. Hoe zorgen we ervoor dat de ontwikkelkansen en de behoeften van het kind het vertrekpunt zijn bij het maken van beleid? Wat is nodig om de samenwerking tussen de domeinen onderwijs, jeugd en zorg te versterken? En op welke manier kunnen we allemaal verantwoording dragen in het scheppen van een betere omgeving voor ieder kind?

Deelnemen aan de dialoog zullen onder meer: Astrid Ottenheym (directeur-bestuurder Samenwerkingsverband PPO-NK), Hanna Swaab (hoogleraar Neuropedagogiek en Ontwikkelingsstoornissen), Bas Wesseldijk (directeur-bestuurder SWV PO de Meierij en bestuurslid Netwerk LPO) en Fedor Heida (Beleidsmedewerker VNG). De avond is een mengvorm van presentatie, interview en online publieksinteractie. Voor meer informatie en aanmelding, kijk op de website van Pakhuis de Zwijger.