Nieuws - 14 december 2020 Bijeenkomsten Kwaliteitszorg 1e helft 2021

De bijeenkomsten zijn bedoeld voor leidinggevenden van samenwerkingsverbanden passend onderwijs en hun medewerkers kwaliteitszorg. De eerste twee bijeenkomsten Kwaliteitszorg staan inmiddels gepland: di 2 februari en di 18 mei 2021, beide in de middag. Deze middagen worden ingevuld op basis van de uitkomsten van een uitvraag waar ongeveer 50 belangstellende op hebben gereageerd. De aanmelding start binnenkort (houdt deze website en onze nieuwsbrieven in de gaten!) en verloopt via het Steunpunt Passend Onderwijs.

Op beide middagen zal een combinatie van werkvormen worden gebruikt, waaronder uitwisseling/intervisie aan de hand van haal/breng- en leerpunten. Op 2 februari zal de Inspectie deelnemen. De bijeenkomst op 18 mei wordt mede ingevuld door Rick de Wit van Infinite en zal o.a. gaan over beleidsrijk begroten, doelgericht/doelmatig handelen en cyclisch beleid voeren, mede in relatie tot de problematiek van de reserves.