Nieuws - 1 november 2022 Input voor de begroting samenwerkingsverbanden

Input voor de begroting van samenwerkingsverbanden. Deze tekst is opgesteld door het bestuur van Netwerk LPO. De tekst is bedoeld als hulpmiddel voor samenwerkingsverbanden om in de kaderbrief en de toelichting op de begroting de bredere financiële context te schetsen en de uitdagingen waar samenwerkingsverbanden voor staan. Onderstaande onderwerpen zijn uitgewerkt:

  1. Maatregel 23
  2. BTW compensatie
  3. Inzet van onderwijs-zorgmiddelen
  4. Vereenvoudiging bekostiging
  5. Vangnetbepaling
  6. Veelheid aan ‘losse’ regelingen als gevolg van de verbeteraanpak passend onderwijs