Agenda - 19 januari 2021 Informatiebijeenkomst voortgang maatregel 23

Informatiebijeenkomst voortgang Maatregel 23

Presentatie werkgroep Vermindering bovenmatige reserves

De werkgroep Vermindering bovenmatige reserves, bestaande uit vertegenwoordigers van Netwerk LPO, Sectorraad swv vo, PO-Raad en VO-raad, presenteert op dinsdag 19 januari van 13.00 – 14.00 uur de uitkomsten van de uitvraag over de reservepositie van samenwerkingsverbanden, en deelt de eerste contouren van een voorstel voor een gezamenlijk plan. De minister heeft aangekondigd dit plan, “dat op hoofdlijnen beschrijft welke stappen er worden gezet door de sector om de reserves te verlagen”, vóór 1 februari a.s. te willen ontvangen. De werkgroep brengt je graag op de hoogte van de laatste stand van zaken.
Je kunt je hier aanmelden voor deze bijeenkomst. Je ontvangt dan een uitnodiging met een Zoomlink.