Themadossier Maatregel 23

In dit themadossier verzamelen we informatie over Maatregel 23 uit de Verbeteraanpak Passend Onderwijs (de aanpak van reserves van samenwerkingsverbanden), voor zover deze relevant is voor leidinggevenden passend onderwijs. U vindt hier onder meer nieuwsberichten, relevante documenten en agenda-aankondigingen. Voor specifieke vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat, of het verantwoordelijke bestuurslid.