Nieuws - 14 april 2023 Position paper - waarom samenwerkingsverbanden reserves hebben

Position paper - waarom samenwerkingsverbanden reserves hebben

De laatste jaren vinden er goede inhoudelijke gesprekken plaats over passend, inclusief onderwijs en de regisserende rol van samenwerkingsverbanden hierin. De samenwerkingsverbanden willen zich graag voor dit doel inzetten en het geld dat zij hiervoor van het rijk krijgen aan dit doel besteden.

In deze korte notitie vertellen wij over de rol van samenwerkingsverbanden en de inzet van rijksgeld voor passend, inclusief onderwijs. Ook geven we antwoord op de vraag waarom samenwerkingsverbanden reserves hebben.

Lees het hier: Position paper Waarom samenwerkingsverbanden reserves hebben.