Nieuws - 20 februari 2023 Reactie netwerk LPO op de brieven over reserves samenwerkingsverbanden

Overzicht verkiezingsprogramma's en aandachtspunten onderwijs

Onderhand zijn de meeste verkiezingsprogramma’s bekend. In dit werkdocument is een overzicht opgenomen met aandachtsgebieden van onderwijs: wat zijn de politieke partijen van plan op bijvoorbeeld voorschoolse voorzieningen, oab-middelen, personeel, vernieuwing onderwijshuisvesting en bezuinigingen jeugdhulp?

Klik op de link en download vervolgens het bestand.

Overzicht Verkiezingsprogramma's 2023

Lees dit artikel
Professionalisering

Meld je aan voor de 24-uursnetwerkbijeenkomst De lat ligt hoog!? 2 en 3 november

De lat ligt hoog in ons veld. Iedereen heeft verwachtingen bij passend onderwijs en de route naar inclusiever onderwijs. Hoe hoog leggen wij de lat? En voor wie leggen we de lat? Voor onszelf, voor onze collega’s, onze partners? Hoe hoog laten we de lat leggen en door wie? Doen wij dat zelf? Doet het ministerie dat? Of leggen onze collega’s, samenwerkingspartners of de ouders de lat? Wat helpt ons daarbij? En hoe geven we de polsstok vorm?

Lees dit artikel
Inclusiever onderwijs

Verbindingsroute en Hervormingsagenda Jeugd

Kinderen en jongeren geven een duidelijk signaal af: ze willen veilig, ontspannen en inclusief opgroeien. Ze zoeken daarvoor hoop op een goede toekomst en steun bij het leren omgaan met dagelijkse uitdagingen in onze complexe wereld. Via de verbindingsroute dragen wij bij aan deze grote maatschappelijke opgave, door samen te werken en samen te leren. We versterken de pedagogische basis rond kinderen en jongeren, als onderdeel van alles wat nodig is voor hun hoopvolle toekomst.

Lees dit artikel

Reactie op de brieven over reserves samenwerkingsverbanden

Afgelopen maandag heeft minister Wiersma de Kamer geïnformeerd over zijn besluit om samenwerkingsverbanden generiek te korten op hun bekostiging. Dinsdag ontvingen alle samenwerkingsverbanden een brief met gelijke strekking van de minister.

Het betreurt Netwerk LPO zeer dat hij dit besluit heeft genomen zonder eerst met de samenwerkingsverbanden in gesprek te gaan. Een dergelijke ingrijpende beslissing maakt het voor samenwerkingsverbanden heel moeilijk om te blijven investeren in inclusief onderwijs. De effecten daarvan zijn niet alleen groot voor kinderen en jongeren, maar ook voor professionals die zich dagelijks inspannen om ontwikkelkansen voor de jeugd te vergroten. Een besluit dus met verstrekkende gevolgen.

Netwerk LPO hoopt dat de minister dit moment aangrijpt om met ons in gesprek te gaan. Zie hier de volledige reactie aan de minister:

20230217 Reactie op de brieven over reserves samenwerkingsverbanden