Nieuws - 4 juli 2024 Bestuursverslag 2023 - Netwerk LPO

Bestuursverslag 2023 - Netwerk LPO

Vandaag publiceren wij het bestuursverslag van Netwerk LPO. We delen het graag, omdat het goed laat zien wat het Netwerk LPO is en gedaan heeft.

In 2023 volgden beleidsontwikkelingen op belangrijke thema’s elkaar in hoog tempo op.
Dit jaar stond opnieuw in het teken van onze hoofdopdracht om inclusief onderwijs te realiseren. We zijn actief betrokken geweest bij landelijke trajecten en hebben namens ons netwerk veel inbreng geleverd om bij te dragen aan de ontwikkelkansen van kinderen en jongeren. 2023 kende ook een mooie mijlpaal voor ons als vereniging. We hebben besloten om samen met Sectorraad swv vo de krachten te bundelen en per 1 augustus 2024 als één vereniging samen verder te gaan.

In dit bestuursverslag blikt Netwerk LPO terug op de opbrengsten en resultaten in 2023. We willen met kennis van zaken en op inhoudelijke gronden samenwerken. Dat is en blijft onze kracht. Dit bestuursverslag is daar de weerslag van.

Op deze plaats ook een groot woord van dank aan al onze leden voor de enorme betrokkenheid dit jaar, de inhoudelijke inbreng en expertise, de goede vergaderingen en het fijne contact.