Nieuws - 9 november 2023 Dit najaar tweede meting van de Doelstellingenmonitor Passend onderwijs

Dit najaar tweede meting van de Doelstellingenmonitor Passend onderwijs

Het ministerie van OCW vraagt bij deze uw aandacht voor het invullen van de enquêtes van de doelstellingenmonitor passend onderwijs. Jaarlijkse deelname aan dit onderzoek is belangrijk om op landelijk niveau en binnen samenwerkingsverbanden inzicht te krijgen in de voortgang op de doelstellingen uit de Verbeteraanpak passend onderwijs.
De doelstellingenmonitor passend onderwijs wordt in opdracht van het ministerie van OCW uitgevoerd door SEO Economisch Onderzoek, in samenwerking met Oberon en Guuske Ledoux. Het ministerie van OCW benut de jaarlijkse resultaten samen met de veldpartijen om voortgang aan te toetsen, en rapporteert hierover aan de Tweede Kamer en het brede onderwijsveld.