Nieuws - 14 januari 2021 Nieuwjaarswens 2021

Het bestuur van Netwerk LPO wenst iedereen die betrokken is bij passend onderwijs een succesvol nieuw jaar toe waarin we met volle energie ons gezamenlijke doel voor 2021 kunnen realiseren: door verbinding, kennisdeling en vertegenwoordiging bijdragen aan het bevorderen van het leer- en ontwikkelrecht van alle kinderen!

De leidinggevenden passend onderwijs zien elkaar al weer snel, bijvoorbeeld op 19 januari wanneer we elkaar bijpraten over het gezamenlijke plan voor het terugdringen van bovenmatige reserves, of op de netwerkbijeenkomst en aansluitende ALV van 3 februari (vanwege de scholensluiting verplaatst van 20 januari). Voorlopig alles digitaal uiteraard, maar niet minder intens. Tot ziens dus in het nieuwe jaar!