Agenda - 20 september 2023 Bijeenkomst | Samen naar School-initiatieven

Samen naar School-initiatieven zijn initiatieven waarbij een groep leerlingen met een intensieve zorgbehoefte naar school gaat op een reguliere basisschool. Heb je ook plannen voor zo'n initiatief, of ben je ermee bezig? Kom dan op 20 september 2023 naar de themaochtend bij de Colour Kitchen in Utrecht.


Deze bijeenkomst is gericht op het in de praktijk brengen van de combinatie van zorg en onderwijs in het primair onderwijs. Je komt hier meer te weten over alle ins en outs rondom het opzetten van een Samen naar Schoolinitiatief.

Over de bijeenkomst

Door leerlingen met een intensieve zorgbehoefte in te schrijven ‘tellen ze mee’, letterlijk en figuurlijk. Letterlijk, omdat met inschrijving onderwijsfinanciering beschikbaar komt die in combinatie met zorgbudgetten gebruikt kan worden voor een optimaal leer-, ontwikkel- en zorgaanbod. En figuurlijk, omdat met een Samen naar School-initiatief leerlingen mét en zonder beperking (delen van) hun dag samen doorbrengen. Ze leren samen, spelen samen en ervaren op die manier al van jongs af aan dat de wereld een diverse plek is.

De initiatieven zijn momenteel de meest tastbare vorm van inclusief onderwijs. Ze vormen zo een belangrijke bouwsteen voor de ambitie om onderwijs steeds inclusiever te maken. En het mooiste is: wettelijk bestaat er geen enkele belemmering om te starten!

Het opzetten ervan vergt echter kennis, energie en doorzettingsvermogen. Het steunpunt helpt potentiële initiatiefnemers en alle andere belangstellenden graag op weg door een themaochtend te organiseren waarop alle ins en outs rond het opzetten van een initiatief aan bod komen. De ochtend bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Inspiratie | Waarom streven we naar inclusief onderwijs voor deze doelgroep? Wat drijft ons? Bezien vanuit het perspectief van de ouders.
  • Kennissessie | Inzicht in de praktijk (met medewerking van huidige Samen naar School initiatieven).
  • Workshops |3 workshops rond de grootste praktische vraagstukken: 1) financiering, 2) (organisatorische) samenwerking en 3) het vormgeven van sociale inclusie

Meer informatie over het programma en aanmelden? Ga naar de website van het Steunpunt Passend Onderwijs.