Nieuws - 28 juni 2023 Verbindingsroute en Hervormingsagenda Jeugd

Verbindingsroute en Hervormingsagenda Jeugd

Kinderen en jongeren geven een duidelijk signaal af: ze willen veilig, ontspannen en inclusief opgroeien. Ze zoeken daarvoor hoop op een goede toekomst en steun bij het leren omgaan met dagelijkse uitdagingen in onze complexe wereld. Via de verbindingsroute dragen wij bij aan deze grote maatschappelijke opgave, door samen te werken en samen te leren. We versterken de pedagogische basis rond kinderen en jongeren, als onderdeel van alles wat nodig is voor hun hoopvolle toekomst.

Meer over de rol van de landelijke partners achter de Verbindingsroute, hetgeen deze Verbindingsroute gaat doen en bereiken en het proces tot nu toe en in de toekomst lees je in onderstaande link.