Nieuws - 5 februari 2021 Jaarplan 2021 door ALV bekrachtigd

Het Jaarplan 2021 van Netwerk LPO is op de ledenvergadering van 3 februari jl. enthousiast ontvangen. Bestuur en leden kunnen aan de slag met de vier vastgestelde inhoudelijke portefeuilles.

De doelstelling voor 2021 is: "Netwerk LPO draagt door verbinding, kennisdeling en vertegenwoordiging bij aan het bevorderen van het Leer-en Ontwikkelrecht van alle kinderen en het versterken van professionals."

Om deze doelstelling te kunnen verwezenlijken, worden de taken van Netwerk LPO onderverdeeld in vier themaportefeuilles:

  • Inclusiever onderwijs
  • Doorgaande ontwikkellijn
  • Kind, ouder, professional
  • Samenwerking onderwijs-jeugdhulp

Voor elk van deze thema's zijn een of meer bestuursleden verantwoordelijk, ondersteund voor ambassadeurs vanuit de vereniging.

Jaarplan 2021