Themadossier Vereniging Netwerk LPO

Nieuws - 23 juni 2023

Bestuursverslag 2022 Netwerk LPO

In dit bestuursverslag 2022 blikt Netwerk LPO terug op de opbrengsten en resultaten in 2022. We willen met kennis van zaken en op inhoudelijke gronden samenwerken. Dat is en blijft onze kracht. Dit bestuursverslag is daar de weerslag van.

Op deze plaats ook een groot woord van dank aan al onze leden voor de enorme betrokkenheid dit jaar, de inhoudelijke inbreng en expertise, de goede vergaderingen en het fijne contact.

Nieuws - 21 december 2022

Jaarplan 2023 Netwerk LPO

Het Jaarplan 2023 van Netwerk LPO is klaar! We delen het graag, omdat het goed laat zien waar het Netwerk Leidinggevenden Passend Onderwijs voor staat: vanuit de inhoud krachtig samenwerken om de ontwikkelkansen van kinderen en jongeren te vergroten. Dat is onze gezamenlijke opgave en de drijfveer van al onze leden.