Nieuws - 2 december 2021 Nieuwe bestuursleden stellen zich voor

Karin Aarden, Maroes Albers en Johan Vroegindeweij

Aalders Albers Vroegindeweij

Op de Algemene Ledenvergadering van 1 december jl. zijn drie nieuwe bestuursleden benoemd voor de Vereniging Netwerk LPO: Karin Aarden, directeur-bestuurder van Passend Onderwijs West-Friesland, Maroes Albers, directeur-bestuurder swv PO Zuid Kennemerland, en Johan Vroegindeweij, directeur-bestuurder van Samenwerkingsverband Unita.

Karin Aarden: "Zo passend mogelijk onderwijs voor alle kinderen en het vormgeven van de weg naar inclusiever onderwijs in de regio is de ingewikkelde opdracht die de samenwerkingsverbanden in Nederland hebben. Om een bijdrage te kunnen leveren aan die gezamenlijke opdracht heb ik mij gekandideerd voor het bestuur van de LPO. Mijn naam is Karin Aarden en ik ben directeur-bestuurder van de samenwerkingsverbanden po en vo in West-Friesland. Ik heb een brede achtergrond. Ik ben werkzaam geweest in het speciaal onderwijs en bij gemeenten. Ik merk dat mijn kennis en ervaring in beide werelden mij dagelijks helpt. Het realiseren van passend onderwijs kan niet zonder een gedegen samenwerking met de gemeenten die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de jeugdwet. Mijn ervaring helpt mij enorm om de werelden van het onderwijs en de gemeenten bij elkaar te brengen. Passend onderwijs is ingewikkeld en complex en helaas ligt de focus vaak op hetgeen er niet goed gaat. Dit terwijl er ondanks de ingewikkelde en complexe opdracht die we hebben erveel mooie en goede dingen gebeuren. Een sterke landelijke vereniging die in staat is om het goede en mooie werk dat wij in de samenwerkingsverbanden doen onder de aandacht kan brengen, is wat mij betreft noodzakelijk. Ik wil hier graag mijn bijdrage aan leveren als bestuurslid van Netwerk LPO."

Maroes Albers: "Als directeur-bestuurder van het swv PO Zuid Kennemerland streef ik samen met mijn team, de scholen en schoolbesturen naar passend onderwijs voor alle leerlingen. Goed onderwijs maak je samen! Werken vanuit de bedoeling, met vertrouwen in vakmanschap en een gelijkwaardige rol voor ouders. De samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp heeft daarbij de volle aandacht. Binnen het regulier onderwijs door netwerksamenwerking in het kernteam op elke school en binnen het gespecialiseerd onderwijs vanuit een integraal aanbod, waarbij labels en indicaties er steeds minder toe doen. Voordat ik in het passend onderwijs mijn plek vond heb ik zeven jaar gewerkt binnen de jeugdzorg, kennis die ik nu goed kan toepassen. Na mijn studie beleid, communicatie en organisatie aan de VU in Amsterdam heb ik eerst als organisatie- en veranderkundige gewerkt bij adviesbureau Van Vieren. Als bestuurslid van de LPO wil ik graag mijn steentje bijdragen aan de structurele verbetering van (passend) onderwijs. Met als verlangen om voor alle kinderen in onze samenleving het goede te doen, ze de kansen te geven die ze verdienen.

Johan Vroegindeweij: "Het Netwerk LPO heeft zich in korte tijd tot een relevante speler gemaakt. Ik zet me graag als bestuurslid in om die taak krachtig voort te zetten. Ik ben sinds de start van Passend Onderwijs directeur en directeur bestuurder van Unita, een samenwerkingsverband in de Gooi en Vechtstreek. Mijn speerpunten voor de komende beleidsperiode zijn: meer inclusie helpen mogelijk maken daar waar dat haalbaar is, voorgenomen beleid werkbaar en effectiever maken en tot slot de relatie tussen samenwerkingsverbanden, gemeenten en de jeugdhulp vereenvoudigen en verbeteren. Als ik daar iets aan bij kan dragen doe ik dat graag vol passie met en namens de leden."