Nieuws - 18 november 2021 Jetta Spaanenburg nieuwe voorzitter Netwerk LPO

Jetta Spaanenburg

Op de Algemene Ledenvergadering van 4 november jl. heeft Brigitta Gadella het voorzitterschap van Netwerk LPO overgedragen aan Jetta Spaanenburg.

Brigitta Gadella beëindigt eind december 2021 haar functie als directeur-bestuurder van SWV de Eem en gaat door als interim-bestuurder bij de coöperatie Passend Onderwijs Almere, met in haar portefeuille Stichting Almere Speciaal en het Taalcentrum Almere. Omdat zij dan niet langer leidinggevende is van een samenwerkingsverband passend onderwijs, vervalt haar lidmaatschap van Netwerk LPO.

Het bestuur heeft uit zijn midden Jetta Spaanenburg gekozen als opvolger van Brigitta als voorzitter van Netwerk LPO. Jetta is directeur-bestuurder van SWV Utrecht PO en sinds twee jaar bestuurslid van Netwerk LPO. Als voorzitter hoopt zij bij te kunnen dragen aan een goede samenwerking tussen de partners op landelijk niveau die werken aan verbetering van passend onderwijs voor alle kinderen in Nederland, op weg naar een inclusievere, integrale praktijk van onderwijs en zorg. Het bestuur van Netwerk LPO ziet daarbij de samenwerkingsverbanden passend onderwijs als natuurlijke en verbindende schakel tussen de betrokken partijen.

Jetta Spaanenburg: "Ik kijk ernaar uit samen verder te bouwen aan de allerbeste ontwikkelkansen voor de jeugd in Nederland. Dat doe ik graag, samen met alle collega-leidinggevenden van samenwerkingsverbanden, in het netwerk voor hen en door hen, en met alle samenwerkingspartners die ook gewoon willen doen wat nodig is."