Nieuws - 23 juni 2023 Bestuursverslag 2022 Netwerk LPO

Bestuursverslag Netwerk LPO 2022

Vandaag publiceren wij het bestuursverslag 2022 van Netwerk LPO . We delen het graag, omdat het goed laat zien wat het Netwerk is en gedaan heeft.

2022 was een dynamisch jaar voor de samenwerkingsverbanden. De effecten van de pandemie werden breed zichtbaar. Er kwam tijd en geld voor scholen en gemeenten om daar meer op in te zetten. Tegelijkertijd was er een tekort aan personeel in onderwijs en zorg om die extra inzet te plegen. Ook inhoudelijk stond er veel op de rol, wat betekende dat we op alle hoofdthema’s van het netwerk voortdurend ‘aan’ stonden. Inclusief onderwijs, HB, basisondersteuning, ouder- en jeugdsteunpunt, de werkagenda onderwijs-zorg en bedrijfsvoering.

We hebben hier als Netwerk LPO vanuit een gezamenlijk gedragen plan stevig positie in genomen. In dit bestuursverslag blikt Netwerk LPO terug op de opbrengsten en resultaten in 2022. We willen met kennis van zaken en op inhoudelijke gronden samenwerken. Dat is en blijft onze kracht. Dit bestuursverslag is daar de weerslag van.

Op deze plaats ook een groot woord van dank aan al onze leden voor de enorme betrokkenheid dit jaar, de inhoudelijke inbreng en expertise, de goede vergaderingen en het fijne contact.